Xứng danh thợ ngõa (thợ nề) làng Viềng - Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
Đánh giá & Bình luận