Gà thi, xôi thi ở lễ hội Phù Khê
Đánh giá & Bình luận