Làng nghề truyền thống

Khu di tích lưu niệm về đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

        Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (1912-1941) - vị Tổng bí thư trẻ tuổi nhất của Đảng cộng sản Việt Nam giai đoạn 1938 - 1940, xuất thân từ một gia đình nhà nho nghèo ở làng Phù Khê Thượng, nay là làng Phù Khê, xã Phù Khê, thị xã Từ Sơn.